Case studie

Amcra


AMCRA is het kenniscentrum voor antibioticagebruik en -resistentie bij dieren en heeft als doel het bereiken van een duurzaam antibioticabeleid om de volksgezondheid, de dierengezondheid en het dierenwelzijn te vrijwaren.
AMCRA formuleert hiertoe adviezen, communiceert deze op een neutrale en objectieve manier, en sensibiliseert om tot een rationele reductie te komen van het gebruik van antibiotica in de diergeneeskunde in België.

 


Het is prettig samenwerken met Katrien. Ze werkt efficiënt en respecteert deadlines. Opdrachten resulteerden steeds in een grafisch mooi en stijlvol design met aandacht voor de specifieke wensen van de klant.
Fabiana Dal Pozzo

Jaar: 2017-heden
Klant: www.amcra.be
Sector: agro, medische sector
Diensten: brocures en leaflets